Gemeenten

Datagedreven energie-advies

Nederlandse steden hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030. Om deze daadwerkelijk te bereiken is de juiste kennis, organisatie en integrale kennis noodzakelijk.

We helpen bouwen aan een toekomst waarin bedrijven, steden en wijken hun eigen duurzame energie opwekken voor hun elektriciteitsverbruik, warmtevraag en mobiliteit, zonder netcongestie.

Waarom Resourcefully

Resourcefully ontwerpt energiesystemen en maakt complexe energievraagstukken begrijpelijk. We adviseren over de warmtetransitie, laden van elektrische voertuigen, lokale energie opwekking, het voorkomen van netcongestie en flexibele oplossingen. Met behulp van data-analyse en onze eigen modellen creëren we toekomstbestendige, integrale oplossingen voor buurten en wijken.

1. Integraal


We kijken naar alle energiestromen om het totale plaatje in beeld te brengen.

2. Datagedreven


Wij gebruiken data science om diepgaande analyses uit te voeren.

3. Persoonlijke aandacht

Als klein en ervaren team kunnen we alle projecten de volle aandacht geven.

4. Onafhankelijk


We zijn niet verbonden aan één bepaalde technologie of leverancier.

5. Flex oplossingen


Flexibele inzet van energie voorkomt netcongestie en verlaagt de energiekosten.

Meer over ons

In 2023 hebben we aan meer dan 50 gemeentewerven toekomstbestendige transitie adviezen gegeven met ons model.

Expertises

Wijktransitie

U moet aan de slag met een wijkuitvoeringsplan, maar weet niet goed hoe? Resourcefully kan u helpen.

Duurzaam wagenpark

Resourcefully kan helpen het wagenpark van de gemeente op een slimme manier te verduurzamen.

Innovatieprojecten

Resourcefully kan helpen bij het opstarten en beheer van kennis- en innovatieprojecten.


Om de energietransitie te realiseren gaan we graag met u in gesprek over uw vragen.

Hugo Niesing

Director and founder
+31 6 5173 1190
h.niesing@resourcefully.nl

Wijktransitie

De huidige energievoorziening gaat gepaard met hoge energie-en milieukosten. En bij het verduurzamen van een wijk wordt vaak alleen maar gekeken naar een deel van de complexe problematiek, bijvoorbeeld alleen naar het verwarmen zonder gas. Hierdoor is er vaak te weinig oog voor de samenhang tussen verschillende vraagstukken. Zo wordt netcongestie een groot probleem, doordat we veel meer elektrisch gaan rijden en meer elektriciteit nodig zullen hebben voor de warmtetransitie.

1. Doelen bepalen

De huidige energievoorziening gaat gepaard met hoge energie-en milieukosten. En bij het verduurzamen van een bedrijf of wijk wordt vaak alleen maar gekeken naar een deel van de complexe problematiek, bijvoorbeeld alleen naar het verwarmen zonder gas. Hierdoor is er vaak te weinig oog voor de samenhang tussen verschillende vraagstukken. Zo wordt netcongestie een groot probleem, doordat we veel meer elektrisch gaan rijden en meer elektriciteit nodig zullen hebben voor de warmtetransitie.

2. Data verzamelen & analyseren

Nadat de transitiedoelen zijn bepaald, maken we met ons Energietransitiemodel een integrale doorrekening waarin we alle relevante zaken meenemen, zoals de warmtevraag, de mobiliteit, de opwek en de opslag. We kwantificeren de gevolgen van de keuzes voor de kosten, het energieverbruik en het milieu. Wij gebruiken onze data science technologie om diepgaande analyses uit te voeren. Op basis daarvan ontwikkelen we toekomstscenario’s die we doorrekenen.

Energietransitie model

3. Scenario’s uitwerken in overleg

We communiceren de resultaten van doorrekeningen van verschillende toekomstscenario’s op begrijpelijke wijze naar de opdrachtgever. We geven aan wat de impact is van de verschillende energiekeuzes en wat de kosten en baten van elk scenario zijn.

4. Rapportage roadmap opstellen

Als er een scenario is gekozen, kunnen we helpen met het maken van een plan van aanpak voor een duurzame wijk. Resourcefully kan als onafhankelijke expert adviseren over de aanbesteding van degelijke betrouwbare oplossingen.

Wijktransitie

Hoe ziet de wijk van de toekomst er uit?

Flexibiliteit in de wijk loont

Duurzaam wagenpark

Resourcefully kan in gemeenten innovatieprojecten opstarten en beheren. Wij zijn betrokken bij verschillende energiesystemen en elektrisch vervoer. Wij kunnen helpen bij het regelen van financiering en projectmanagement.

1. Doelen bepalen

De huidige energievoorziening gaat gepaard met hoge energie-en milieukosten. En bij het verduurzamen van een bedrijf of wijk wordt vaak alleen maar gekeken naar een deel van de complexe problematiek, bijvoorbeeld alleen naar het verwarmen zonder gas. Hierdoor is er vaak te weinig oog voor de samenhang tussen verschillende vraagstukken. Zo wordt netcongestie een groot probleem, doordat we veel meer elektrisch gaan rijden en meer elektriciteit nodig zullen hebben voor de warmtetransitie.

2. Data verzamelen & analyseren

Nadat de transitiedoelen zijn bepaald, maken we met ons Energietransitiemodel een integrale doorrekening waarin we alle relevante zaken meenemen, zoals de warmtevraag, de mobiliteit, de opwek en de opslag. We kwantificeren de gevolgen van de keuzes voor de kosten, het energieverbruik en het milieu. Wij gebruiken onze data science technologie om diepgaande analyses uit te voeren. Op basis daarvan ontwikkelen we toekomstscenario’s die we doorrekenen.

Energietransitie model

3. Scenario’s uitwerken in overleg

We communiceren de resultaten van doorrekeningen van verschillende toekomstscenario’s op begrijpelijke wijze naar de opdrachtgever. We geven aan wat de impact is van de verschillende energiekeuzes en wat de kosten en baten van elk scenario zijn.

4. Rapportage roadmap opstellen

Als er een scenario is gekozen, kunnen we helpen met het maken van een plan van aanpak voor een duurzame wijk. Resourcefully kan als onafhankelijke expert adviseren over de aanbesteding van degelijke betrouwbare oplossingen.


Kennis projecten

Resourcefully  kan in gemeenten innovatieprojecten opstarten en beheren. Wij zijn betrokken bij verschillende energiesystemen en elektrisch vervoer. Wij kunnen helpen bij het regelen van financiering en projectmanagement.

1. Doelen bepalen

De huidige energievoorziening gaat gepaard met hoge energie-en milieukosten. En bij het verduurzamen van een bedrijf of wijk wordt vaak alleen maar gekeken naar een deel van de complexe problematiek, bijvoorbeeld alleen naar het verwarmen zonder gas. Hierdoor is er vaak te weinig oog voor de samenhang tussen verschillende vraagstukken. Zo wordt netcongestie een groot probleem, doordat we veel meer elektrisch gaan rijden en meer elektriciteit nodig zullen hebben voor de warmtetransitie.

2. Data verzamelen & analyseren

Nadat de transitiedoelen zijn bepaald, maken we met ons Energietransitiemodel een integrale doorrekening waarin we alle relevante zaken meenemen, zoals de warmtevraag, de mobiliteit, de opwek en de opslag. We kwantificeren de gevolgen van de keuzes voor de kosten, het energieverbruik en het milieu. Wij gebruiken onze data science technologie om diepgaande analyses uit te voeren. Op basis daarvan ontwikkelen we toekomstscenario’s die we doorrekenen.

Energietransitie model

3. Scenario’s uitwerken in overleg

We communiceren de resultaten van doorrekeningen van verschillende toekomstscenario’s op begrijpelijke wijze naar de opdrachtgever. We geven aan wat de impact is van de verschillende energiekeuzes en wat de kosten en baten van elk scenario zijn.

4. Rapportage roadmap opstellen

Als er een scenario is gekozen, kunnen we helpen met het maken van een plan van aanpak voor een duurzame wijk. Resourcefully kan als onafhankelijke expert adviseren over de aanbesteding van degelijke betrouwbare oplossingen.

atom/icon/quote

Met hulp van het Transitie Dashboard van Resourcefully hebben we échte integrale wijktransitiescenario’s kunnen ontwikkelen.

Benedikt Marschütz
Beleidsadviseur Duurzaamheid
Gemeente Heerhugowaard