Energiecoöperaties

Datagedreven energie-advies

Energiegemeenschappen kunnen duurzame betaalbare energie opwekken voor gemeenten, bedrijven en burgers. Netcongestie zal de komende jaren een steeds groter probleem worden, met pieken aan de vraag- en aanbodkant. Ook energiecoöperaties zullen hier rekening mee moeten houden.

Wat wij doen

Resourcefully berekent voor een coöperaties hoeveel energie er kan worden opgewekt met zon en wind en hoe groot de vraag naar elektriciteit is.
Vaak sluiten vraag en aanbod niet goed op elkaar aan. We kunnen helpen om netcongestie zoveel mogelijk te voorkomen en daarmee kosten te besparen.

Energiestromen en toekomstscenario’s in beeld brengen.

Advies om netcongestie te verhelpen door middel van flexibiliteit.

Kosten berekenen en businesscase bepalen.

Hoe doen we dat?

Eerst bepalen we de huidige lokale opwek en de potentiële opwek en geven bijvoorbeeld aan welke daken geschikt zijn voor zonnepanelen. Daarna brengen de financiële opbrengsten en kosten in kaart en laten zien wat de milieuwinst is. Om netcongestie te voorkomen kunnen we bijvoorbeeld adviseren over opslag en het flexibel laden van elektrische auto’s.

atom/icon/quote

Met hulp van het Transitie Dashboard van Resourcefully hebben we échte integrale wijktransitiescenario’s kunnen ontwikkelen.

Benedikt Marschütz
Beleidsadviseur Duurzaamheid
Gemeente Heerhugowaard


Om de energietransitie te realiseren gaan we graag met u in gesprek over uw vragen.

Avi Ganesan

Projectmanager, Energy System Innovation
a.ganesan@resourcefully.nl