Over ons

Wat doen we

Resourcefully ontwerpt energiesystemen en maakt complexe energievraagstukken begrijpelijk. Met onze specialistische kennis en ervaring in de sector, adviseren we over de warmtetransitie, hernieuwbare energie opwekken, het voorkomen van netcongestie, batterij-opslag en slim laden.

Onze visie

Het probleem

Op systeemniveau moet gezocht worden naar integrale oplossingen, omdat problemen samenhangen. Voor goede besluitvorming is het belangrijk om toekomstscenario’s te ontwikkelen met lokale stakeholders, met behulp van de best beschikbare data. Daarbij moet rekening worden gehouden met lokale opwekmogelijkheden, warmtevoorziening, elektrisch rijden, energieopslag en netcongestie.

Het pad

De huidige energievoorziening gaat gepaard met hoge energie-en milieukosten. Bij het verduurzamen van een bedrijf of wijk wordt nu vaak alleen maar gekeken naar een deel van de complexe problematiek, bijvoorbeeld alleen naar het verwarmen zonder gas. Hierdoor is er vaak te weinig oog voor de samenhang tussen verschillende vraagstukken. Zo wordt netcongestie een groot probleem, doordat we veel meer elektrisch gaan rijden en meer elektriciteit nodig zullen hebben voor de warmtetransitie.

De toekomst

Wij werken aan een toekomst met lokale energiegemeenschappen waar bewoners en bedrijven zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn door gebruik van lokaal opgewekte duurzame energie, energieopslag en flexibiliteit. Waar buren elkaar energie aanbieden en de vraag op elkaar afstemmen. Bijvoorbeeld door auto’s op te laden als er veel zonne-energie beschikbaar is. Het voorkomt netcongestie, maakt lokaal opwek aantrekkelijk en verlaagt energiekosten. Zo dragen we bij aan een klimaatneutrale toekomst.

Onze geschiedenis

Resourcefully is in 2008 opgericht door Hugo Niesing. Vanaf het begin kijken we naar elektrificatie als een belangrijk onderdeel van verduurzaming. We houden ons met name bezig met elektrificatie van mobiliteit, de impact van auto laden op het stroomnet en hoe lokale zonne-energie opwek en flexibiliteit en opslag hier een oplossing kunnen bieden.
Recent kijken we ook naar hoe collectieve samenwerking in een gebied netcongestie kan vermijden.

Resourcefully heeft het eerste Vehicle-to-Grid (V2G) project in Nederland uitgevoerd en een V2G expertgroep opgezet in 2014. V2G betekent dat de energie in de batterij van een elektrische voertuig teruggeleverd kan worden aan het elektriciteitsnet of een gebouw. Vanaf 2018 hebben we een meer integrale kijk op energie door naast e-mobiliteit en lokale opwek ook warmte, opslag en gebouwverbruik mee te nemen in ons analyse en advies.

We werken niet alleen in Nederland. Vanaf het begin van haar bestaan is Resourcefully betrokken geweest bij verschillende Europese innovatieprojecten. En we hebben internationale conferenties georganiseerd over V2G, slim laden en flexibele energiesystemen.

Hugo legt in 2014 uit waarom het slim maken van het stroomnet noodzakelijk is.

Team


Hugo Niesing

Director & founder


Hugo Niesing is de oprichter en directeur van Resourcefully, hij werkt al jaren aan de integrale transitie en innovatie. Sinds 2013 heeft Hugo een elektrisch voertuig waarmee hij ook zijn zonne-energie opslaat voor gebruik als er geen zon is, hij voorspelde de netwerkcongestie problematiek al in 2013. Visionair, netwerker, consultant en programmamanagement met innovatieve strategieontwikkeling zijn Hugo’s specialiteiten.


Avi Ganesan

COO & projectmanager Energysystem Innovation

Als analist en manager heeft Avi meer dan 10 jaar ervaring met projecten op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en slimme opslag, bijvoorbeeld door het eerste gedistribueerde Virtual Power Plant-project te ontwikkelen in Australië, door de Japanse overheid te adviseren over het monitoren van de energiemarkt met behulp van data- en modelleringstools, en door Nederlandse gemeenten te helpen bij het beheren van smart grid-innovatieprojecten.


David Plomp

Accountmanager & financieel analist

David heeft in 2009 zijn Master toegepaste wiskunde behaald aan de TU Delft. In datzelfde jaar begon hij bij Vattenfal waar hij werkte in diverse financiële en beleidsmatige functies.  Zijn drijfveer is het creëren van een CO2-vrije samenleving door het zoeken naar lokale oplossingen. Bij Resourcefully houdt David zich bezig met demonstratieprojecten en commerciële opdrachten voor gemeenten of bedrijven.


Tim van der Himst

Energy Analyst

Tim is na het behalen van zijn master in 2020 meteen begonnen bij Resourcefully als adviseur en data analist. Zijn integrale analyses onderzoeken wat er mogelijk is binnen de energietransitie en hoe dit bereikt kan worden. Voorbeeldprojecten zijn solar carports in Amsterdam, de integrale energietransitie van Nederlande wijken en de energietransitie van bedrijven binnen congestiegebieden.


Marc Cañigueral

Data science & development

Marc is elektrotechnisch en elektronica en ingenieur en onze data wizard. Zijn doel is om bij te dragen aan oplossingen in echte energietransitie projecten. Zijn werk is gebaseerd op de ontwikkeling van een simulatieplatform om de flexibiliteit van EV’s te analyseren door middel van slimme laadstrategieën. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Girona op het modelleren van de vraag naar elektrische voertuigen en het simuleren van slimme oplaadstrategieën.


Maria Ferreira

Senior Advisor

Maria heeft meer dan 20 jaar ervaring met de planning en het beheer van internationale projecten in de sectoren kust, zee en energie. Zij verleent advies en bijstand bij de coördinatie van Europese financieringsmogelijkheden door te helpen bij de voorbereiding van projectvoorstellen en de coördinatie en het beheer van projecten, en bij de organisatie van conferenties en evenementen.


Anne-Martine Hupkens

Communication & marketing advisor

Anne-Martine is milieu-econoom en docent en werkt graag in een team. Ze is zeer gemotiveerd om aan de energietransitie te werken. Doordat ze ook werkzaam is als docent is ze gewend om ingewikkelde dingen eenvoudig uit te leggen. Bij Resourcefully houdt ze zich bezig met communicatie en marketing.


Daniël Roose

Data analist

Resourcefully team sessie in Girona, januari 2024