Privacy

Er zijn situaties waarin je gegevens verzameld worden door Resourcefully.. In deze privacyverklaring leest u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Resourcefully verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze zelf aan ons versterkt. Resourcefully verwerkt indien nodig je naam, geboortedatum, contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer of adres), bankrekeningnummer of foto’s. Ook verwerkt Resourcefully overige persoonsgegevens die je geeft door bijvoorbeeld een profiel op één van de Resourcefully websites aan te maken, in correspondentie of telefonisch contact.

Met welk doel wij deze gegevens verwerken

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Resourcefully je gegevens verzamelt en verwerkt:

 • Om je betaling af te handelen.
 • Voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief.
 • Om contact met je op te nemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren.
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en deel te nemen aan onze projecten, bijv. als gastspreker zichtbaar zijn op een van onze websites.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte.

Resourcefully verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven of als de gegevens noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens

Resourcefully deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten met derde partijen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Resourcefully bewaart je persoonsgegevens niet langer dan dat nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die Resourcefully verzamelt of deze laten corrigeren of verwijderen. Je kan hier een verzoek voor indienen per e-mail a.hupkens@resourcefully.nl

Resourcefully wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Cookies en vergelijkbare technieken

Resourcefully gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die Resourcefully gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en Resourcefully de website kan optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Resourcefully neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via a.hupkens@resourcefully.nl

Wijzigen van privacyverklaring

De tekst in deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Resourcefully te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Resourcefully verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijf
 • Functie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via a.hupkens@resourcefully.nl dan verwijderen wij deze informatie.

​Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Resourcefully verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

​Geautomatiseerde besluitvorming

Resourcefully neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker vanResourcefully) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

​Resourcefully bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor de persoonsgegevens die wij verwerken voor stakeholderprojecten hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Resourcefully verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Resourcefully gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Resourcefully gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies waarmee we websitebezoek en -gebruik kunnen meten. Deze cookies zijn van Google Analytics. Wij hebben echter een gebruikersovereenkomst met Google afgesloten en bovendien delen we geen persoonsgegevens met Google. Alle statistieken die door deze analytische cookies verzameld zijn daarom geanonimiseerd en niet terug te brengen tot een individuele gebruiker. 

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/