Integraal energietransitieplan
Heerhugowaard

Datagedreven energie-advies

Case

Dit hebben we gedaan

Gemeenten
Wijktransitie
Het ontwikkelen van visuele tools

Deze stappen hebben we genomen

  • De Gemeente is druk bezig met de warmte, mobiliteit en energietransitie en gaf een opdracht om de mogelijkheden voor de vernieuwing van de Stationsgebied in beeld te krijgen.
  • Onze focus lag op 1) lokale zonne-opwek, 2) elektriciteitsgebruik 3) verwarming gebouwen 4) laden elektrische auto’s. Alle energiestromen en scenario’s zijn meegenomen in een Wijk Transitie Dashboard.
  • Gezamenlijke doelen waren vastgesteld met de Gemeente en stakeholders. Naast technische indicatoren (KPI’s) zijn afwegingscriteria opgesteld.
  • Resourcefully heeft met het Transitie Dashboard 5 verschillende integrale warmtescenario’s berekend, met daarin Midden- en Lage-Temperatuur netten.
  • De scenario’s zijn op KPI’s en afwegingscriteria beoordeeld. Samen met stakeholders (o.a. netbeheerder, projectontwikkelaars, warmtenet exploitanten en bewoners) is één voorkeurs-scenario voorgedragen.
  • Ons advies is unaniem overgenomen in gemeenteraad Heerhugowaard.
  • Volgende stap betreft samen met stakeholders een roadmap maken naar de uitvoering van een duurzaam Stationsgebied.

Stationsgebied

Een vernieuwde wijk

De Stationsgebied van Heerhugowaard transformeert naar een duurzame, moderne wijk, die zoveel mogelijk de eigen energie opwekt en opslaat en waar duurzame warmtebronnen worden ingezet om comfort aan de bewoners te bieden.

Het gebied is nu vooral een bedrijventerrein, dat wordt omgebouwd naar een gebied met woningen en bedrijven. Resourcefully heeft Heerhugowaard  ondersteund om hier een integraal, breed gedragen plan voor te maken.

Het probleem

Het Stationsgebied moest grondig vernieuwd worden. Er komen ongeveer 1300 woningen bij.
Er moesten keuzes worden gemaakt over de warmte- en elektriciteitsvoorzieningen van de toekomstige wijk.
De gemeente had de volgende vragen
– Wat is de duurzaamste, toekomst-bestendigste warmtebron per buurt?
– Wat betekent duurzame warmte, e-mobiliteit en eigen zonne-energie opwekking voor het elektriciteitsnet?
– Wat is de impact van koeling op de energievraag in de zomer?
– In hoeverre kan vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden?

Het advies

Resourcefully heeft met het Resourcefully Energietransitiemodel meerdere warmtescenario’s ontwikkeld, inclusief onderbouwde aannames over groei in e-mobiliteit en lokale zonne-energie. Deze scenario’s zijn besproken met de gemeente, de netbeheerder, ontwikkelaars en potentiële warmtenet exploitanten. Uiteindelijk zijn er 5 warmtescenario’s ontwikkeld. Samen met de stakeholders is een afwegingskader opgesteld om de scenario’s te beoordelen.

Vervolgens hebben we onze technische analyses vertaald in begrijpelijk indicatoren én samen met  de stakeholders is een voorkeursoptie gekozen. Deze optie is geaccordeerd door het lokale bestuur.