Inpassing elektrificatie wagenpark gemeente Amsterdam

Datagedreven energie-advies

Case

Dit hebben we gedaan

Gemeenten
Netcongestie
EV infra advies

Resourcefully heeft voor de gemeente Amsterdam de verduurzaming van het eigen wagenpark en specifiek de energetische inpassing in de gebouwen, kantoren en alle gerelateerde energiestromen berekend en maatwerk laadadvies gegeven. Dit betrof 54 werven van de gemeente waar allerlei functies, zoals mobiliteit, verwarming, kantoor en kantine en netcongestieproblematiek samenkwamen.

Deze stappen hebben we genomen

 • Schone mobiliteit
  De gemeente Amsterdam wil in 2029 haar volledige wagenpark geëlektrificeerd hebben. Hiervoor is een betaalbare, duurzame energievoorziening en laadinfrastructuur essentieel. Resourcefully is gevraagd om de laadinfrastructuur te ontwerpen voor alle 54 werven van de gemeente.
 • Kennis maken
  We hebben kennis gemaakt met de fleetmanagers en aan hen gevraagd om alle bedrijfsprocessen en de energievraag nu en in de toekomst in beeld te brengen. Ook de opwekmogelijkheden en de energielevering zijn zowel energetisch als ruimtelijk vastgesteld.
 • Verwachtingen
  Gezamenlijk zijn prioriteiten, verwachtingen en samenwerking vastgesteld, opgeschreven en geaccordeerd door opdrachtgevers, bedrijven en Resourcefully.
 • Data 
  Daarna zijn de data van de bedrijfsprocessen verzameld, geïnventariseerd, geanalyseerd en gevisualiseerd. Vervolgens zijn per werf de huidige energiestromen vastgesteld en hoe dit er in 2030 uit kan zien. Dit levert een scherp beeld op van het huidige energieverbruik, de ontwikkelrichting van de werven en de eerste stappen richting toekomstige energie scenario’s.
 • Elke werf een dashboard
  Per werf is maatwerk dashboard ontwikkeld, waarmee verschillende scenario’s doorgerekend zijn. Deze scenario’s gaan over de impact van de groei van verschillende procesonderdelen, zonneopwekking en EV-laad strategieën. Elk scenario heeft verschillende flexibiliteit (load balancing, shifting and sizing etc.) en opslag (type, omvang en vermogen) variabelen.
 • Financiële analyse
  Er is voor elke werf ook een financiële analyse uitgevoerd, waarbij er businesscases voor elke werf gemaakt zijn. Zowel voor de initiële investeringen (CAPEX) als het onderhoud en de bedrijfsvoering (OPEX).
 • Advies
  Alle ontwikkelde scenario’s en resultaten zijn besproken en verwerkt in een duidelijk advies voor de desbetreffende werf. Met de adviezen kan de opdrachtgever goed uitvragen bepalen van energiesystemen, zowel hardware- als softwarematig. Dit betreft software oplossingen t.a.v. energie management systemen, interne netinfrastructuur, locatie en omvang eigen opwekking, opslag etc. Dit is gebundeld in één Factsheet per werf met een kort, samenvattend advies ten aanzien van de technische en financiële haalbaarheid.

Ambities Amsterdam

Amsterdam heeft grote ambities ten aanzien van het terugdringen van CO2 uitstoot, dit richt zich op duurzame warmte, eigen elektriciteit opwekking en schoon vervoer. Dit project gaat over het verduurzamen van de mobiliteit. In 2030 moet alle mobiliteit binnen de ring uitstootvrij zijn. Dat betekent veel qua overgang naar elektrisch rijden en investeringen in schone mobiliteit, maar ook in de benodigde oplaadinfrastructuur en de netaansluitingen om dit voor elkaar te krijgen. Het wagenpark van de gemeente zelf moet ook uitstoot vrij worden dat is een grote opgave zeker in een stad met een groot gebied waar netcongestie optreedt.  

Het probleem

Het probleem van de gemeente Amsterdam is voornamelijk gelegen in het feit dat een groot deel van de stad momenteel onder netcongestie lijdt. Dat betekent dat er in Amsterdam Noord en grote delen van Amsterdam West geen grootverbruik aansluitingen door de netbeheerder afgegeven worden.

Daarmee is het moeilijk om wel de overgang naar emissievrije mobiliteit te maken. Het slim gebruiken van de laadinfrastructuur, door deze goed in te passen in de bedrijfsprocessen van iedere gemeentewerf, het laten samenvallen van opladen met eigen elektriciteitsopwekking is een complex vraagstuk.

Resultaat

Resourcefully heeft voor alle 54 werven samen met de gemeente en de netbeheerder maatwerk oplossingen ontwikkeld. Hierbij zijn per locatie alle technische energiecomponenten uitgewerkt en in een passend advies gegoten zodat de gemeente nu verder kan richting de uitvoering van de volledige elektrificatie van het eigen wagenpark!