Bedrijven

Datagedreven energie-advies

Resourcefully helpt bedrijventerreinen of individuele bedrijven bij de transitie van fossiele brandstoffen naar schone, betaalbare energie. Ook als netcongestie een uitdaging vormt.

Waarom Resourcefully?

Resourcefully maakt energiesimulaties om complexe energievraagstukken inzichtelijk te maken. Wij brengen de feiten, waarmee u uw strategie kunt bepalen. We adviseren integraal, over de warmtetransitie, het laden van elektrische voertuigen, lokale energieopwekking, het voorkomen van netcongestie en geven flexibele oplossingen.

1. Integraal


We kijken naar alle energiestromen om het totale plaatje in beeld te brengen.

2. Datagedreven


Wij gebruiken data science om diepgaande analyses uit te voeren.

3. Persoonlijke aandacht

Als klein en ervaren team geven we alle projecten de volle aandacht.

4. Onafhankelijk


We zijn niet verbonden aan een bepaalde technologie of leverancier.

5. Flex oplossingen


Flexibele inzet van energie voorkomt netcongestie en verlaagt de energiekosten.

Meer over ons

In 2023 hebben we aan meer dan 100 bedrijven en kantoorgebouwen betaalbare en toekomstbestendige energietransitie adviezen gegeven met ons model.

Resourcefully helpt verduurzamen

U moet of wilt verduurzamen maar weet niet hoe? De komende jaren zullen bedrijven veel meer elektriciteit gaan gebruiken, voor mobiliteit en warmte. Veel ondernemers volgen het nieuws en maken zich zorgen over de toekomst.
Ondernemers kunnen hierover veel vragen hebben.

  • Is het mogelijk om te groeien of wordt netcongestie een probleem?
  • Hoe verduurzaam ik op een slimme manier mijn wagenpark?
  • Ik heb warmte over, is deze warmte te gebruiken voor het verwarmen van andere bedrijven of woningen?

Vaak is het voor ondernemers niet duidelijk welke opties er zijn, welke stappen ze moeten zetten en met wie.

Expertises

Integrale adviezen voor bedrijven of bedrijventerreinen

Resourcefully maakt voor elk bedrijf of bedrijventerrein een eigen dashboard om alle toekomstige energiescenario’s in beeld te brengen.

Innovatieprojecten

Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Resourcefully is betrokken bij verschillende experimenten met lokale slimme energiesystemen en elektrisch vervoer.Om de energietransitie te realiseren gaan we graag met u in gesprek over uw vragen.

David Plomp

Projectmanager, Bedrijven
+31 624275537
d.plomp@resourcefully.nl

atom/icon/quote
  • Door het advies van Resourcefully kwamen we erachter dat er veel meer opties zijn om te verduurzamen dan van tevoren gedacht.
  • We liepen aan tegen netcongestie en Resourcefully gaf ons inzicht in wat wél kan.

Charlotte Bakker
Programmamanager Duurzame Stad Hoorn
Regio West Friesland

Integrale adviezen

Resourcefully kan adviseren over de warmtetransitie, hernieuwbare energie opwekken, het voorkomen van netcongestie, batterij-opslag en slim laden.

1. Analyse piekgebruik

Energietransitie is een complexe operatie. Elke oplossing begint met een energie-analyse van de huidige situatie en het bepalen van waar u naar toe wilt. Samen met het bedrijf en andere stakeholders, bepalen we wensen en kaders en definiëren we transitiedoelen.

2. Data verzamelen & analyseren

Nadat de transitiedoelen zijn bepaald, maken we met ons model een integrale doorrekening waarin we alle relevante zaken meenemen, zoals de warmtevraag, de mobiliteit, de opwek en opslag. We kwantificeren de gevolgen van de keuzes voor de kosten, het energieverbruik en het piekverbruik.

Energietransitie model

3. Communiceren van de resultaten

We communiceren de resultaten van de verschillende toekomstscenario’s op begrijpelijke wijze aan de opdrachtgever. We geven aan wat de impact is van de verschillende energiekeuzes en wat de kosten en baten van elk scenario zijn.

4. Rapportage roadmap opstellen

Als er een scenario is gekozen, kunnen we helpen met het maken van een plan van aanpak voor een duurzaam bedrijf of bedrijventerrein. Resourcefully kan als onafhankelijke expert adviseren over welke leveranciers degelijke betrouwbare oplossingen bieden. We kunnen verder het proces ook begeleiden.  Als het bijvoorbeeld om investeringen gaat, kunnen we het aanbestedingstraject begeleiden.


Innovatie projecten

Resourcefully is betrokken bij verschillende experimenten met lokale slimme energiesystemen en elektrisch vervoer.

1. Doelen bepalen

Energietransitie is een complexe operatie. Elke oplossing begint met een energie-analyse van de huidige situatie en het bepalen van waar u naar toe wilt. Samen met het bedrijf en andere stakeholders, bepalen we wensen en kaders en definiëren we transitiedoelen

2. Data verzamelen & analyseren

Nadat de transitiedoelen zijn bepaald, maken we met ons Energietransitiemodel een integrale doorrekening waarin we alle relevante zaken meenemen, zoals de warmtevraag, de mobiliteit, de opwek en de opslag. We kwantificeren de gevolgen van de keuzes voor de kosten, het energieverbruik en het milieu. Wij gebruiken onze data science technologie om diepgaande analyses uit te voeren. Op basis daarvan ontwikkelen we toekomstscenario’s die we doorrekenen.

Energietransitie model3. Scenario’s uitwerken in overleg

We communiceren de resultaten van doorrekeningen van verschillende toekomstscenario’s op begrijpelijke wijze naar de opdrachtgever. We geven aan wat de impact is van de verschillende energiekeuzes en wat de kosten en baten van elk scenario zijn.

4. Rapportage roadmap opstellen

Als er een scenario is gekozen, kunnen we helpen met het maken van een plan van aanpak voor een duurzaam bedrijf of bedrijventerrein. Resourcefully kan als onafhankelijke expert adviseren over welke leveranciers degelijke betrouwbare oplossingen bieden. We kunnen verder het proces ook begeleiden.  Als het bijvoorbeeld om investeringen gaat, kunnen we het aanbestedingstraject begeleiden.