Dit doen we

voor Bedrijven


Wij helpen bedrijventerreinen of individuele bedrijven bij de transitie van fossiele brandstoffen naar schone, betaalbare energie. En zoeken effectieve oplossingen als netcongestie een probleem is.

voor Gemeenten

Wij ontwerpen energiesystemen en maken complexe energievraagstukken begrijpelijk. Met behulp van data-analyse en onze eigen modellen creëren we toekomstbestendige, integrale oplossingen voor buurten en wijken. Ook als netcongestie een uitdaging vormt.

voor Energiecoöperaties

Wij berekenen voor coöperaties hoeveel energie er kan worden opgewekt met zon en wind en hoe groot de gelijktijdige vraag naar elektriciteit is. Hiermee werken we samen in het Local4Local project.

voor CPO’s

Aan deze pagina wordt gewerkt.

Samenwerken met partners

Wij voeren analyses uit met ons Energietransitiemodel, waar we alle energiestromen in meenemen. We doen dit altijd samen met lokale bedrijven en partners.
We werken samen met de gehele keten en hebben een sterk operationeel netwerk.

Energietransitiemodel

Wij zijn experts in data-gedreven energie advies. Met ons model ontwikkelen we toekomstige energiescenario’s op huis-, bedrijfs- of wijkniveau.