Onderzoek maatregelen verduurzamen energie-intensief bedrijf Noord Holland

Innovatie begeleiden

Case

Dit hebben we gedaan

Bedrijven
Netcongestie
Lokale opwek

Een slimme benadering voor het realiseren van de duurzame ambities van het bedrijf.

We hebben gekeken hoe dit bedrijf in een netcongestiegebied, toch op een duurzame manier kan groeien.

Deze stappen hebben we genomen

  • Huidige netsituatie in kaart gebracht
  • Mogelijkheden voor extra aansluitcapaciteit in dit congestiegebied verkend (zoals een energiehub of tijdsgebonden contract) 
  • Routekaart transitie energievoorziening ontwikkeld
  • Alternatieven voor verduurzaming warmtevraag op een rij gezet
  • Haalbaarheidsanalyse eigen opwek met zon en wind

Het probleem

Het bedrijf staat voor meerdere uitdagingen. Ze verwachten een verdrievoudiging van de productie, wat zal leiden tot een aanzienlijke stijging van de energievraag. Naast het verminderen van hun CO2-uitstoot in zowel hun bedrijfsprocessen als mobiliteit, willen ze hun eigen elektriciteit opwekken.

Een zwaardere netaansluiting is voorlopig niet mogelijk, omdat het bedrijf in congestiegebied ligt. Dit laatste wordt nog bemoeilijkt door beperkende regelgeving in deze regio.

Netcongestie

We hebben de huidige netwerksituatie van het bedrijf geanalyseerd en vastgesteld dat er de komende jaren congestie zal blijven bestaan. Vervolgens hebben we de mogelijkheden voor extra aansluitcapaciteit in dit congestiegebied in kaart gebracht, zoals een energiehub en tijdsgebonden contracten. Door de congestie kan het bedrijf echter geen zwaardere aansluiting krijgen. Een tijdsgebonden contract bleek in dit geval niet mogelijk. Ook waren collectieve oplossingen beperkt, omdat het bedrijf zich niet op een bedrijventerrein bevindt. We hebben nog opties bekeken, zoals samenwerking met een nabijgelegen zwembad of deelname aan een warmteplan van de gemeente. Dit kan verder worden onderzocht.
Daarnaast kan het anders inregelen van de ventilatoren in het oogstseizoen het bedrijf 250 KW piekverlaging opleveren.


Warmte

Warmte is voor een energie-intensief bedrijf vaak de grootste energiebron. Dit komt doordat warmte doorgaans de grootste uitstoot veroorzaakt en daardoor ook de meeste mogelijkheden biedt voor verduurzaming. Dat was hier ook bij dit bedrijf het geval. Er is een grote warmtevraag, die nu nog voornamelijk door gas wordt vervuld. We hebben diverse alternatieven onderzocht, zoals zonnecollectoren, elektrificatie, en de aansluiting op een warmtenet waarbij warmte uit het riool wordt afgetapt. Voor elk alternatief hebben we aangegeven wat voor gevolgen ze hebben voor de netcongestie en hoe kansrijk ze zijn.

Eigen opwek

We hebben een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd voor eigen energieopwekking met behulp van zon en wind. Het bedrijf beschikt over eigen land, waardoor we konden onderzoeken hoeveel energie daar opgewekt kan worden. Bij het plaatsen van zonnepanelen op het dak stuitten we op een probleem met de verzekering. Zonnepanelen in een zonneweide zouden echter op korte termijn kunnen worden geïnstalleerd.
Zelf windenergie opwekken bleek in dit gebied niet mogelijk, omdat het geen aangewezen gebied voor windturbines is. Wel bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een windpark.”


Het advies

In het advies hebben we de opties onderzocht voor de ondernemer om extra aansluitcapaciteit te krijgen in congestiegebied. Helaas bleken er nauwelijks mogelijkheden te zijn. De meerwaarde van het advies ligt voornamelijk in het vergroten van de kennis van de ondernemer, waardoor hij beter kan communiceren met de netbeheerder.

Het bedrijf heeft verschillende opties om de warmtevraag te verduurzamen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om elektriciteit op te wekken, zoals door op hun eigen land een zonneweide aan te leggen.

Opwek en gebruik van duurzame energie