Samenwerken met partners

Waarom samenwerken met Resourcefully

Resourcefully heeft een uniek Energietransitiemodel ontwikkeld waar alle energiestromen in meegenomen worden. Samen met partners ontwikkelen we hiermee toekomstbestendige, betaalbare en duurzame energiesystemen. Ons model werkt met verwarming (ruimte en tapwater), elektrische mobiliteit, bedrijfsprocessen, lokale opwekking, flexibel gebruik en opslag. Het ontwerpen van de energiesystemen van de toekomst doen we altijd samen met lokale bedrijven en partners. We werken samen met de gehele keten en hebben een sterk operationeel netwerk.

Wat we doen

Laadinfrastructuur en Batterij
Resourcefully werkt samen met een breed scala aan specialisten om geschikte laadmogelijkheden te ontwerpen, eventueel in combinatie met opslag. Dit hebben we inmiddels bij meer dan 60 bedrijven en bedrijventerreinen toegepast.   

Mogelijkheden zon en wind
Resourcefully heeft een uniek Energietransitiemodel ontwikkeld waar alle energiestromen in meegenomen worden. Samen met partners ontwikkelen we hiermee toekomstbestendige, betaalbare en duurzame energiesystemen. Ons model werkt met verwarming (ruimte en tapwater), elektrische mobiliteit, bedrijfsprocessen, lokale opwekking, flexibel gebruik en opslag. Het ontwerpen van de energiesystemen van de toekomst doen we altijd samen met lokale bedrijven en partners. We werken samen met de gehele keten en hebben een sterk operationeel netwerk.

Energiecoöperaties ontwikkelen
Binnen het Local4Local project ontwerpen we het energiesysteem voor energiecoöperaties. Met ons Energietransitiemodel berekenen we hoe de energievoorziening voor de coöperatie onafhankelijk, duurzaam en betaalbaar wordt. Dit doen we met de landelijke koepel van energiecoöperaties Energie Samen.  

Local4Local

Bedrijven en bedrijventerreinen
Resourcefully heeft al meer dan 60 bedrijven en diverse bedrijventerreinen ondersteunt in het ontwikkelen en ontwerpen van hun transitie aanpak. Complexe materie verduidelijken en versimpelen zodat er een toekomstbestendige keuzes gemaakt kunnen worden.

Buurten, Wijken en gemeentes van de toekomst
Resourcefully ondersteunt gemeentes, netbeheerders en VvE’s met het in kaart brengen van de impacts van de mobiliteits- en warmtetransitie. Hierdoor worden de mogelijkheden van de ambities van stedelijke ontwikkeling en de netimpacts helder gemaakt, evenals de noodzaak van flexibiliteit in ons elektriciteitsverbruik.

Stakeholdermanagement en participatie
Resourcefully kan gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van Wijkuitvoeringsplannen en de uitvoering ervan begeleiden. We kunnen hierbij samenwerken met MSG, een adviesbureau met ervaring met milieucommunicatie, burgerparticipatie en stakeholdermanagement.

Resourcefully kan kennis delen met partners of samen projecten opzetten.  Benader ons om de mogelijkheden te bespreken.


Om de energietransitie te realiseren gaan we graag met u in gesprek over uw vragen.

Hugo Niesing

Director and founder
+31 6 5173 1190
h.niesing@resourcefully.nl