Dinsdag 14 november 2023 werd de bijeenkomst ‘Energietransitie modellen voor bedrijventerreinen’ georganiseerd, door Resourcefully en RVO. Er zijn modellen gepresenteerd van: Zenmo, Spectral, Resourcefully, Cenex, HVA, TNO en Firan.

Resourcefully maakt voor elk bedrijf een eigen dashboard om alle toekomstige energiescenario’s in beeld te brengen. We hebben de resultaten uit het dashboard voor het bedrijf vertaald naar een helder advies.

Resourcefully ontwerpt de laadinfrastructuur voor alle 54 werven van de gemeente Amsterdam.

Voor verschillende buurten uit het Oostelijk Havengebied is na een uitgebreide analyse een advies gegeven over de overgang naar een CO2-vrije wijk. Er is voor elke wijk een energiemonitor ontwikkeld.

De praktijk van duurzame energie technologie is vaak weerbarstiger dan de theorie. Daarom verzorgt Resourcefully ook de uitvoering van een advies.