Het doel van het Life project is om netcongestie op gebiedsniveau op te lossen op een lokaal inclusieve manier. Lokale bewoners en bedrijven profiteren mee aan het vermijden van netcongestie.

Resourcefully heeft samen met het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord een stappenplan gemaakt voor bedrijven die duurzaam willen groeien in netcongestiegebied.

Dinsdag 14 november 2023 werd, door Resourcefully en RVO, de bijeenkomst ‘Energietransitie modellen voor bedrijventerreinen’ georganiseerd. Er zijn modellen gepresenteerd van: Zenmo, Spectral, Resourcefully, Cenex, HVA, TNO en Firan.

Resourcefully maakt voor elk bedrijf een eigen dashboard om alle toekomstige energiescenario’s in beeld te brengen. We hebben de resultaten uit het dashboard voor het bedrijf vertaald naar een helder advies.

Resourcefully ontwerpt de laadinfrastructuur voor alle 54 werven van de gemeente Amsterdam.

Voor verschillende buurten uit het Oostelijk Havengebied is na een uitgebreide analyse een advies gegeven over de overgang naar een CO2-vrije wijk. Er is voor elke wijk een energiemonitor ontwikkeld.

De praktijk van duurzame energie technologie is vaak weerbarstiger dan de theorie. Daarom verzorgt Resourcefully ook de uitvoering van een advies.