Integrale aanpak warmtetransitie Heerhugowaard
De stad werkt hard aan een warmte, mobiliteit en energietransitie.
Het Stationsgebied wordt als eerste aangepakt met een integrale aanpak.
Wat wij doen
  • Toekomstige energie scenario’s ontwikkelen voor de wijk met betrekking tot elektrisch koken, verwarmen en koelen (met stadsverwarming) en elektrische mobiliteit.
  • Een energietransitie dashboard ontwikkelen om deze scenario’s te visualiseren door gebruik te maken van verzamelde data uit onze eigen in-house modellen.
  • De belangrijkste stakeholders betrekken bij het proces om ervoor te zorgen dat zij het eens zijn met de resultaten en deze als zijnde accepteren.
  • In overleg met de stakeholders objectieve evaluatiecriteria opstellen zodat de scenario’s op een transparante manier kunnen worden beoordeeld.
  • Communicatiemateriaal ontwerpen voor de gemeente om het proces en de gewonnen resultaten zowel intern als extern te kunnen communiceren en toe te lichten.

Wat we blijven doen
  • Het betrekken van stakeholders
  • Het analyseren van diverse scenario’s
  • Het ontwikkelen van visualisatie tools
To make a change...
…give us a call! We’re happy to meet you for a brainstorm or as a sparring partner for your question.

Hugo Niesing Consultant and founder
+ 31 6 123 456 78
h.niesing@resourcefully.nl