Het doel van het Life project is om netcongestie op gebiedsniveau op te lossen op een lokaal inclusieve manier. Lokale bewoners en bedrijven profiteren mee aan het vermijden van netcongestie.

Voor verschillende buurten uit het Oostelijk Havengebied is na een uitgebreide analyse een advies gegeven over de overgang naar een CO2-vrije wijk. Er is voor elke wijk een energiemonitor ontwikkeld.

De praktijk van duurzame energie technologie is vaak weerbarstiger dan de theorie. Daarom verzorgt Resourcefully ook de uitvoering van een advies.