Onderzoek maatregelen verduurzamen
energie-intensief bedrijf

Datagedreven Advies

Dit hebben we gedaan

Bedrijven
Netcongestie
Lokale opwek

Een slimme invulling geven aan de verwezenlijking van de duurzame ambities van het bedrijf.

Deze stappen hebben we genomen

  • Huidige netsituatie in kaart gebracht
  • Verduurzaming warmtevraag
  • Routekaart transitie energievoorziening
  • Mogelijkheden in kaart gebracht van extra aansluitcapaciteit in dit congestiegebied (zoals een energie hub, tijdsgebonden contract)           
  • haalbaarheidsanalyse eigen opwek met zon en wind

Opwek en gebruik van duurzame energie