Bijeenkomst 14 november 2023
‘Energietransitie modellen voor bedrijventerreinen’

Een impressie van de ochtend

Simulatietools voor bedrijventerreinen

Dinsdag 14 november werd de bijeenkomst ‘Energietransitie modellen voor bedrijventerreinen’ georganiseerd door Resourcefully en RVO. Onderaan vindt u de presentaties en de opname van de bijeenkomst.

Doel van deze bijeenkomst was informatie uitwisselen, elkaar beter te leren kennen en meer gevoel te krijgen bij elkaars activiteiten. Dit omdat we niet alleen concurrenten zijn, maar elkaar ook kunnen versterken als sector wanneer we elkaars aanpak en sterke punten beter kennen.
Energiegerichte simulatie-tools voor bedrijven en bedrijventerreinen zijn in opkomst. Hiermee kunnen belangrijke transitie keuzes gemaakt worden. Deze worden met name gedreven vanuit het beleid van steden om emissievrije transportzones te eisen, daarnaast is netcongestie vaak ook een belangrijke drijfveer om goed inzicht te hebben in energiestromen, flexibiliteit, opslag en dergelijke.

Moderator was Maarten de Vries, Programmamanager Smart Energy bij TKI Urban Energy.
Maarten kondigde bij het event aan dat TKI Urban Energy wil gaan werken aan een overzicht van softwaretools, IT-platforms en datamodellen voor het initiëren en opereren van slimme energiesystemen. Denk aan het slim aansturen van flexibele assets op basis van netcongestie, het doorrekenen van businesscases van systemen voor opslag en conversie, het opereren van energiehubs, of meerdere gebruikers achter één gezamenlijke netaansluiting.
Dit moet leiden tot een overzicht dat relevant is voor bedrijven, bedrijventerreinen, energiecoöperaties en (lokale) overheden.

Er waren presentaties van: Firan, Zenmo, Resourcefully, Spectral, Cenex Nederland, Hogeschool van Amsterdam en TNO. De focus lag op de volgende zaken:

 • In welke fase van het transitieproces wordt het model ingezet?
  Initiatie-, voorbereiding-, realisatie- en/of exploitatiefase;
 • Op welk schaalniveau werkt het model?
  Individueel bedrijf of bedrijventerrein;
 • Wat wordt meegenomen?
  Energiestromen, netimpact, flexibiliteit, energie- en netkosten, overall businesscases;
 • Wat zijn de belangrijkste toepassingen/ervaringen van het model?
 • Wat is het verdienmodel van de organisatie?
 • Is het Open Source? Hoe wordt dat toegepast in de uitrol? 
 • Kan het gecombineerd worden met andere modellen?

Opname bijeenkomst

U kunt de opname van de bijeenkomst terugkijken.

Opname bijeenkomst