Kennis & Netwerken
Verschillende mensen hebben verschillende perspectieven, het ontmoeten van innovatieve denkers wekt enthousiasme op en leidt tot nieuwe ideeën. Daarom waarderen we internationale relaties, netwerken en bijeenkomsten.

Verbindingen
leggenOrganiseren conferenties

Wij organiseren tweejaarlijkse het Clean Energy & Mobility Conference. We verwelkomen experts van lokaal tot Europees niveau, van universiteiten, kennisinstituten, overheid en bedrijfsleven, om concrete ervaringen en opkomende innovaties te delen. Dankzij deze conferenties hebben we een rijk netwerk van vooraanstaande experts opgebouwd dat bijdraagt aan ons werk en andersom.

Conferenties in opdracht

Voor opdrachtgevers organiseren we evenementen waarin we onze kennis van actuele ontwikkelingen, ons netwerk van netbeheerders, universiteiten, automotive en energie-experts samenbrengen. Van idee tot uitvoering.

Neem contact op als u...
  • Een conferentie of workshop over de stedelijke energietransitie wil organiseren.
  • Het energetisch integraal aanpakken op wijkniveau op deze bijeenkomst centraal staat.
  • In contact zou willen komen met internationale transitie experts.
Wij leveren
  • Test ideeën en concepten
  • conceptontwikkeling
  • onderwerp- en sprekerselectie
  • organisatie van conferenties
  • thematische publicatie
Voorbeeld cases MOB
2017 Amsterdam International V2G
conference
2019 Almere Clean Energy & Mobility Conference
SOLARISE 2020
Workshop
Coming soon...
Voorbeeld cases
2017 Amsterdam International V2G conference

2019 Almere Clean Energy & Mobility
Conference

SOLARISE 2020 Workshop Coming soon...