Wat we doen
We helpen steden om op wijkniveau de juiste keuzes te maken. Ons ‘wijk transitie dashboard’ maakt complexe materie inzichtelijk voor stakeholder participatie en besluitvorming.
We initiëren en werken aan Europese en nationale innovatieprojecten om nieuwe oplossingen te ontwikkelen, testen en te versnellen.