Naar een schone stad door slim gebruik te maken van opslag in elektrisch vervoer in Amsterdam

Duurzame energie in de stad is sterk in opkomst, met name het aantal zonne-energie installaties groeit gestaag. Ook het elektrische vervoer in Amsterdam groeit hard. De gemeente heeft de ambitie om beide sterk te doen toenemen, zoals beschreven in de Amsterdamse duurzaamheidsagenda.

Echter één van de minder positieve eigenschappen van zonne-energie is dat de productie piekt op momenten dat de vraag naar energie het laagst is. En andersom worden elektrische auto’s veelal opgeladen wanneer de beschikbaarheid aan lokale duurzame energie afneemt.

Uitdaging is om duurzame energie opwekking en elektrisch vervoer aan elkaar te knopen en indien mogelijk de elektrische auto ook actief mee te laten doen in stedelijke verduurzaming. Er zit immers veel elektriciteit in deze voertuigen, die slim benut kan worden.

Amsterdam Vehicle 2 Grid
Artikel-V2G-2-juli-2015Het project www.amsterdamvehicle2grid.nl heeft dit concept in een Amsterdams huishouden gedurende meer dan een jaar toegepast. De zonne-energie installatie (4000Wp) levert overdag elektriciteit aan de woning en de overtollige energie wordt opgeslagen in een elektrisch voertuig. De resultaten zijn indrukwekkend, de energie autonomie is zeer sterk gestegen. Voor het gebruik van de opslag werk 74% van de elektriciteit met behulp van het netwerk geconsumeerd, met gebruik van de opslag is dit 40% geworden. Dit is nog zonder systeem optimalisatie en actieve vraagsturing van energiegebruik.

De grafiek hiernaast toont hoe het aandeel gebruik van ‘eigen’ energie stijgt na de installatie van het systeem. In de zomer houd je een overschot aan productie en in de winter een tekort, maar het scheelt heel veel in de vervuilende uitstoot van kolencentrales en de afhankelijkheid van het net. Grote vraag is in hoeverre de elektrische auto’s in de stad en de laadinfrastructuur hier aan kan bijdragen. Wanneer in bepaalde wijken van de stad de auto’s weten wanneer welke energievraag ingepland is en het aanbod van de aanwezige zonne-energie installaties goed voorspelt wordt kan er dan ook een verdubbeling in het lokaal gebruik van schone energie in de stad plaatsvinden? En kunnen we zo de afhankelijkheid van externe bronnen terugdringen? En misschien nog wel de belangrijkste uitdaging, kunnen we dan doorgaan met de groei in zonne-energie en elektrisch vervoer zonder het elektriciteitsnet te moeten verdubbelen.

Dat is de komende uitdaging waar Amsterdam voor staat.

Meer informatie: www.amsterdamvehicle2grid.nl

Hugo Niesing
Resourcefully