Energietransitie voor de gebouwde omgeving
Nederland heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030. Om deze daadwerkelijk te bereiken is de juiste kennis, organisatie en integrale aanpak noodzakelijk.
Mobiliteit, warmte
en schone energie


Onze kernexpertise betreft integrale energiekennis en rekenmodellen. Hernieuwbare energie opwekking, gebruik in warmte, gebouwen, opslag en integratie met elektrische mobiliteit. We helpen klanten om over te schakelen van fossiele naar zonne-, water- en aardwarmte. Bij mobiliteit richten we ons op het gebruik van elektrische voertuigen, energieopslag en -distributie.

Advisering

Er zijn velerlei duurzame energieoplossingen met evenzoveel mogelijkheden. Met onze up-to-date kennis ontwikkelen we concrete strategieën om klanten te helpen overschakelen op schone energie.

Ondersteuning bij besluitvorming

Op basis van welke informatie baseren de bestuur hun keuzes voor de transitie naar een schone toekomst? Ze hebben feiten en cijfers nodig. We helpen om weloverwogen keuzes te maken. We beschikken over digitale tools en onderzoeken scenario's om lastige informatie om te zetten in helder advies.

Betrokkenheid en participatie van Stakeholders

We betrekken belanghebbenden en besluitvormers bij het ontwerpen van de beste energieoplossingen voor woongebieden. Deze stakeholders zijn o.a. : medewerkers, ambtenaren, architecten, netbeheerders, installateurs en beheerders van het laadpalen netwerk.

Projectmanagement

We slaan een brug tussen ideeën, scenario’s en uitvoering. We vertalen technisch complexe materie naar uitvoerbare en haalbare projecten.

Neem contact op als u...
 • werkt aan de klimaatdoelen voor 2030 voor de gemeente.
 • op zoek bent naar alternatieven voor gas in uw wijk.
 • begrijpelijke feiten en cijfers nodig heeft om met netbeheerders en andere leveranciers in gesprek te gaan.
 • een gemeente bent die stevig investeert in de groei van zonne-energie, warmte transitie en e-mobiliteit
Wij leveren
 • Duidelijk advies en strategie
 • Verschillende uitgewerkte toekomstscenario's
 • Degelijk gekwantificeerde energie-inzichten
 • Helder begrijpelijke energie-informatie
 • Volledige energie data modellering op wijkniveau
 • Operationeel projectmanagement
 • Communicatie met belanghebbenden
Voorbeeld cases
Groeiplannen agrarisch bedrijf Integraal energie advies

Amsterdam Oost Wijk in transitie

Heerhugowaard Integrale aanpak warmte