De toekomst in beeld brengen met ons Transitie Dashboard
Wat gaat er veranderen en welke mogelijke scenario’s zijn er voor de warmte, mobiliteit en energietransitie?
Het Resourcefully EnergieTransitie Dashboard berekent en visualiseert toekomstige ontwikkelingen gezamenlijk met uw stakeholders.
Hieronder ziet u een aantal screenshots om een beter gevoel te krijgen bij het Dashboard en de toepassing ervan voor transitie planning, keuzes en flexibiliteit.

Energie-analyse in beeld

Ons Dashboard brengt alle energiestromen in beeld en vertaalt deze technische informatie in duidelijke indicatoren om samen met uw stakeholders om tafel te gaan. Maak hiermee gezamenlijke keuzes omtrent toekomst ontwikkelingen voor mobiliteit, warmte en energie opwek en opslag.

Integrale energie aanpak

De warmtetransitie is in gang, maar warmte beïnvloedt ook andere onderdelen van het energiesysteem. Het is belangrijk om een volledig toekomst-bestendig energiesysteem te plannen, door een integrale aanpak te nemen waar alles samenkomt.

Scenario's op kaart

Voor gebiedsontwikkeling maakt het Dashboard kaarten die essentieel zijn om verschillende scenario’s te visualiseren om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en gevolgen van bepaalde keuzes.

Warmtetransitie in cijfers

De soort warmtevoorziening heeft een grote impact op het totale energieverbruik in de gebied en piekvragen voor het net. Wij modelleren deze impact om een eerlijke vergelijking tussen opties en de samenhang met andere energiestromen duidelijk te maken.

Elektrisch mobiliteit in opmars

De groei van elektrisch mobiliteit zorgt voor extra capaciteitsvraag bij stroomnetwerken als iedereen de stekker voor het laden van de auto tegelijk aanzet. Ons Dashboard laat zien welke mogelijke impacts dit kan hebben en de waarde van flexibel laden. De relatie van verwarmen en EVs laden op gebiedsniveau is belangrijk om beiden te verduurzamen, zonder dat ze elkaar in de weg zitten.

Lokale schone energie

Wat kunt u verwachten van lokale opgewekt energie in wijk nu en in de toekomst? In hoeverre kan uw wijk of bedrijf zelfvoorzienend worden? Ons dashboard modelleert de zonne-opwek voor elke uur van het jaar.

Flexibiliteit in beeld

In de figuur hiernaast ziet u 2 energiegebruik grafieken, de gestippelde lijn is het verbruik wanneer het gebruik en de opwekking plaatsvinden zoals dit nu gaat. De groene lijn laat het gebruik zien wanneer men rekening houdt met slim EV laden en op het juiste moment bepaalde bedrijfsprocessen uitvoeren of de warmtebuffer vullen met zonne-opwek.

Wat wij doen
  • Toekomstige energie scenario’s ontwikkelen voor de wijk met betrekking tot elektrisch koken, verwarmen en koelen (met stadsverwarming) en elektrische mobiliteit.
  • Een energietransitie dashboard ontwikkelen om deze scenario’s te visualiseren door gebruik te maken van verzamelde data uit onze eigen in-house modellen.
  • De belangrijkste stakeholders betrekken bij het proces om ervoor te zorgen dat zij het eens zijn met de resultaten en deze als zijnde accepteren.
  • In overleg met de stakeholders objectieve evaluatiecriteria opstellen zodat de scenario’s op een transparante manier kunnen worden beoordeeld.

Voorbeeld cases
Groeiplannen bedrijf In een netcongestie gebied

Amsterdam Oost Wijk in transitie

Amstelveen Slimme nieuwbouwwijk

Neem contact op!
Graag komen we in overleg over uw situatie en mogelijke oplossingen.

Avi Ganesan Manager Analytics & Projects
a.ganesan@resourcefully.nl