Webinar:
Integrale aanpak
wijkuitvoerings-
plannen
Georganiseerd door Resourcefully in samenwerking met TKI Urban Energy en WaterNet.
In dit webinar kijken we met gemeentes hoe een cross-sectorale aanpak genomen kan worden om van visie tot wijkuitvoeringsplannen te komen.