Van parkeerterrein naar Energy Mobility Hub
De hoeveelheid elektrische voertuigen neemt razendsnel toe in ons land. Ondertussen blijft de vraag naar energie ook sterk groeien met beperkte capaciteit op het net.
Vanwege deze combinatie dreigt het opladen van elektrische auto’s voor steeds grotere problemen te zorgen.
Ons Energy Mobility Hub Dashboard helpt de transformatie van een parkeerterrein naar een duurzaam multimodaliteit hub.

Energy Mobility Hub in beeld

Het Resourcefully dashboard ondersteunt de ideale samenstelling voor parkeerterreinen voorzien van allerlei type laadpalen, zonne-energie opwekking, opslagsystemen en interactie met het elektriciteitsnet. Afhankelijk van het type vervoer, de aanwezigheid van de EVs, de eigen opwekking, net congestie en opslag wordt het systeem ontworpen. Door optimalisatie van deze variabelen creëert u een op maat gemaakt plan speciaal voor uw omgeving en laadgedrag.

Slim laden

Deze innovatieve hubs vermijden extreme netbelasting door middel van: flexibel laden, opslagsystemen en eventueel via V2X oplossingen. Op deze wijze is er veel meer zekerheid dat de voertuigen opgeladen worden met eigen groene energie ongeacht het moment van laden. Ook blijft de uitwisseling van stroom met het elektriciteitsnet geminimaliseerd of wordt actief aangepast aan de net situatie. 

Gebruikersprofielen

Het dashboard ontwikkelt een op maat gemaakt gebruikersprofiel. Deze gebruikersprofielen worden op basis van kennis en patronen betreffende het parkeer- en laadgedrag ontwikkeld. Zo wordt bijvoorbeeld vastgesteld hoeveel gebruikers er na werktijd op uw parkeerplaats laden, hoeveel mensen kort of lang laden of juist alleen gedurende werkdagen. Naast het parkeren wordt ook de configuratie van de EVs (type laders) meegenomen in de functionele en technische samenstelling van de Energy Mobility Hub.

Stroomnet beperkingen

In de omgeving van steden dreigen het stroomnet overbelast te raken door de hoge piek energievraag. Door het laden van elektrische voertuigen neemt deze vraag uiteraard toe. Wanneer aan deze energievraag moet worden voldaan door het huidige elektriciteitsnet, is extra netcapaciteit nodig. Het Resourcefully dashboard ontwerpt de hubs zo dat er minimale energie uitwisseling is met het bestaande energienet op de gewenste momenten.

Financiële haalbaarheid

Tot slot verschaft het dashboard ook nog een financiële inschatting van het project. Hierbij wordt gedetailleerd rekening gehouden met eenmalige investeringen, maandelijkse kosten, maandelijkse opbrengsten en een terugverdientijd. Op deze wijze krijgt u een beeld van de kosten en baten voor bijvoorbeeld het laden van uw werknemers maar ook van de financiële haalbaarheid wanneer u een mobiliteits hub wenst te exploiteren. 

Wat wij doen
  • Toekomstige energie scenario’s ontwikkelen voor de wijk met betrekking tot elektrisch koken, verwarmen en koelen (met stadsverwarming) en elektrische mobiliteit.
  • Een energietransitie dashboard ontwikkelen om deze scenario’s te visualiseren door gebruik te maken van verzamelde data uit onze eigen in-house modellen.
  • De belangrijkste stakeholders betrekken bij het proces om ervoor te zorgen dat zij het eens zijn met de resultaten en deze als zijnde accepteren.
  • In overleg met de stakeholders objectieve evaluatiecriteria opstellen zodat de scenario’s op een transparante manier kunnen worden beoordeeld.
  • Communicatiemateriaal ontwerpen voor de gemeente om het proces en de gewonnen resultaten zowel intern als extern te kunnen communiceren en toe te lichten.

Voorbeeld cases
Heerhugowaard Integrale aanpak warmte

Amsterdam Oost Wijk in transitie

Amstelveen Slimme nieuwbouwwijk

Neem contact op!
Graag komen we in overleg over uw situatie en mogelijke oplossingen.

Avi Ganesan Manager Analytics & Projects
a.ganesan@resourcefully.nl